Andra utmärkta texter ur 2014 och 2016 års tävlingar som SFMP presenterats på symposier eller i artiklar