Länkar

» International Balint Federation

» Sektionen för Medicisk Psykologi

» Svensk Förening för Psykosocial Onkologi

» Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik & Gynekologi (SFPOG)

» Svenska Läkaresällskapet, Medicinska Riksstämman