Medlemskap

Medlemsavgiften är 200:- och inkluderar prenumeration på Bulletinen. Pengarna kan sättas in på föreningens postgirokonto 651450-9. Ange yrke samt ev specialintresse, t.ex. Balintgruppper, undervisning i medicinsk psykologi, psykosomatik, konsultation. Glöm inte att också notera såväl postadress som e-mailadress på inbetalningskortet eller via mail till ordföranden, så att vi snabbt kan nå dig med utskick om föreningsaktiviteter, sektionsprogram och information om konferenser och möten här och på andra håll i världen.

Medlemskap för psykologie- och medicine-studerande är gratis.

OBSERVERA! Mailadresserna används endast internt inom föreningen och lämnas alltså inte ut.

Skicka dina ansökan om medlemskap inkl uppgifter om yrke, specialitet, intresse, emailadress etc till info(snabel-a)sfmp.se