Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologis båda skrivartävlingar 2008 avgjorda

Först vill vi i skrivarjuryn rikta ett varmt tack till alla som skickat in bidrag till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologis fjärde skrivartävlan!

Inte mindre än 25 bidrag från 22 författare har inkommit. Till studenttävlingen har vi fått 5 bidrag. De insända texterna har även denna gång har haft goda litterära och/eller poetiska kvaliteter. Ämnesmässigt har de spänt över ett brett fält: filosofiska eller vetenskapliga diskussioner; kliniska möten alltifrån intensivvård till hemsjukvård; erfarenheter av sjukhusvård och psykiskt trauma. Starka kliniska vinjetter har skildrats, såväl allvarliga, humoristiska som ironiska och stillsamma poetiska betraktelser av klinisk vardag. Känslor av utsatthet, maktlöshet, meningslöshet men också glädje, återvunnen styrka och värdighet har beskrivits.

Vi i juryn har inte haft någon lätt uppgift, men det har varit roligt. I bedömningen har vi - förutom de litterära kvaliteterna - vägt in textens angelägenhetsgrad, hur den beskriver klinisk verklighet, viktiga vårdproblem och belyser människans existentiella villkor.

På grund av det stora antalet bra bidrag har vi beslutat att utöka antalet pristagare. Förutom ett första pris på 6000:- blir det hela fyra hedersomnämnanden, vars författare får 1500:- vardera.

Första pris går till Åke Lasson för bidraget "Pappas värsta otursdag". "Vi får ta del av några oförglömliga timmar på en akutmottagning. Det är en personlig, inkännande och tidvis smärtsam berättelse om människans sårbarhet - men också om hennes styrka. Miljöbeskrivningen är pricksäker och texten tydliggör också den professionella läkarrollens möjligheter och begränsningar."

Hedersomnämnande får följande fyra bidrag - utan inbördes rangordning:

Sofia Trygg Lycke Se till mig som liten är. "En berättelse om en sjuksköterska som följer en ung människas insjuknande och död, gestaltad med en sådan språklig och psykologisk förmåga att läsaren som tårögt följer skeendet också känner hopp."
Marie-Louise Bergqvist Jag väntade dig. "En närgången och personlig skildring av sorgen över ett förlorat barn, där språket även i sin form gestaltar skeendet - stundtals i ett plågat staccato."
Urban Lööv Den randige ängeln. "En beskrivning av ett skräckscenario i en framtida kall, datoriserad sjukvårdsmiljö, där ekonomiska krafter tagit över. Trots frånvaro av medmänsklig kontakt, och hjälplöst utlämnad, får vi följa hur en patient ändå lyckas överlista vårdapparaten."
Erland Svensson Trons väg och doktorns "En värmande beskrivning av en distriktsläkares möte med sina patienter. Denne har en självklar kännedom om det samhälle han verkar i och ett arbete som möjliggör improvisation, nytänkande, gränsöverskridande och mycket omtanke. Det är en bild av den allmänmedicinska vardagen när den är som allra bäst."

I studenttävlingen går

Första pris på 5000:- till Oscar Lundgren för bidraget Ett svek i tålamod. "En berättelse om den nya, unga vikarien och ett övergrepp i vården. En fin språkbehandling ger gestalt åt människan bortom diagnosen. Med stark närvarokänsla skildras huvudpersonens själrannsakande vånda över sin delaktighet."

Hedersomnämnande och 1000:- får Marie Fröberg för Rädsla och trygghet. "En fängslande beskrivning som speglar invandrarproblematik och fördomar. Sjukvård i främmande land kan bli ödesdiger och skrämmande på grund av kulturskillnader och språksvårigheter. Vis av erfarenheten känner författaren ökad ödmjukhet inför livet och sin fortsatta yrkesutövning."

Vi i tävlingsjuryn gläds åt det stora intresse som visats tävlingarna och uppfattar att bidragen vittnar om att svensk sjukvård har många kloka och engagerade medarbetare!

När du klickar på bidragens titel i texten ovan så kommer texterna upp!

år 2010 blir det en ny skrivartävlan!
Lena Svidén
Maud Sjöström
Bengt Hamark