Skrivartävling 2012

Klicka på respektive författares namn nedan för att läsa bidragen.

Resultat och juryns motiveringar

Först vill vi rikta ett varmt tack till alla som skickat in bidrag denna vår sjätte skrivartävlan, som samtidigt är den första i samarrangemang mellan Svensk Förening för Medicinsk Psykologi och Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening

Femton bidrag från lika många författare har inkommit. Många av de insända texterna har även denna gång har haft goda litterära och/eller poetiska kvaliteter. ämnesmässigt har de spänt över ett brett fält: Från akut till palliativ vård, från vårdar-/behandlar-perspektiv till anhörig-/patientperpektiv, möten med döende och död, möten i gränslandet ("mellan fantasi och verklighet"), betraktelser över villkoren för kliniskt arbete och kommunikation/brist på kommunikation i vården.

återigen har vi i juryn inte haft någon lätt uppgift, men det har som vanligt varit roligt och stimulerande! I bedömningen har vi som tidigare - förutom de litterära kvaliteterna - vägt in textens angelägenhetsgrad, hur den beskriver klinisk verklighet, viktiga vårdproblem och belyser människans existentiella villkor.

Vi har beslutat att för texterna dela ut - förutom ett första pris på 6.000:- - tre hedersomnämnanden med pris om 1.500:- vardera.

Vinnare blev "Död vid ankomsten" av Erland Svensson: En text som på ett mycket hudnära, gripande, och för den kliniskt förtrogne läsaren pulshöjande sätt skildrar en utsatthet och ångest i den oerfarne underläkaren. Dennes iakttagelser och ångest ställs i relief mot en krass verklighet som tenderar att banalisera livet, känslorna, döden. Denna härdade stoiskhet kan behövas för att stå ut. Men berättelsen visar hur den också leder till att det kliniska omdömet hos den erfarna läkaren kan grumlas å det grövsta. Med få ord, i torr och lakonisk prosa, skildras detta i en text som bortom raderna döljer ett bråddjup.

Tre hedersomnämnanden utdelas utan inbördes ordning. Alla bidrag har goda litterära kvaliteter och har ett angeläget och medryckande innehåll.

"Sista tangon" av Annie Karlsdotter Sagrén: En finstämd berättelse om en gammal och sjuk kvinna. Försiktigt, underfundigt och likväl rättframt för texten in sin läsare i filosoferandet kring rätten till den egna döden och ett värdigt slut.

"änglar och demoner" av Linda Borneskog: En text, där varje ord formar en naken och exakt skildring inifrån av fasorna i att drabbas av en av våra vanliga folksjukdomar.

"Den klinikfärdiga" av Göran Wassby: En rasande och begåvad skildring! Plötsligt står vi mitt i en storm av associationer - hudnära, humoristiska, dråpliga, en galenskap som bara i korta ögonblick vågar snudda vid allvaret, i en berättelse, som likt en fuga väller fram och fullständigt tar musten ur sin läsare, som lotsas in i manins absoluta vansinne.

De vinnande bidragen med juryns motiveringar kommer att publiceras i Bulletinen för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi som också kommer att finnas på föreningens hemsida. Vissa bidrag kommer också att publiceras i Svenska Läkarsällskapets tidskrift SLS Aktuellt,. Vi kommer också att i samarbete med författarna föreslå texterna för publicering i andra tidningar, Läkartidningen eller AllmänMedicin. Detta kan även gälla sådana bidrag som ej fått pris men likväl är kliniskt angelägna.

Vi arrangera också till en litterär halvdags workshop på eftermiddagen fredagen den 18 oktober 13-16.30 på Svenska Läkaresällskapet, Klubbrummet. Författarna läser ur sina texter och diskuterar sinsemellan. Det finns plats för ett begränsat antal åhörare, som också i begränsad omfattning injuds att diskutera texterna. Obs! Förhandsanmälan som bekräftas till DAVID Svaninger

Tack till alla, som medverkan i skrivartävlingen!

år 2014 blir det en ny skrivartävlan!

Juryn
Henry Jablonski, Oskar Lundgren och åsa Wallin för SFMP
Caroline Lördal, Frida von Malmborg och David Svaninger för SLS KF