Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening och Svensk Förenings för Medicinsk Psykologi 2012 års skrivartävling för medicine studerande/kandidater och AT-läkare avgjord!

Klicka på respektive författares namn nedan för att läsa bidragen.

Först vill vi rikta ett varmt tack till alla som skickat in bidrag denna vår sjätte skrivartävlan, som samtidigt är den första i samarrangemang mellan Svensk Förening för Medicinsk Psykologi och Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening. Juryn har bestått av tre representanter från vardera föreningen.

Tolv bidrag från lika många författare har inkommit. De insända texterna har även denna gång har haft goda litterära och/eller poetiska kvaliteter. ämnesmässigt har de spänt över ett brett fält: Akutsjukvård, palliativ vård, i-landsläkare möter u-landsläkare (kanske ändå bara trots stora skillnader - läkare möter läkare), läkare som anhörig, läkare som patient, läkare för patient som är läkare, patienters integritet på tvärs mot sjukvårdens allmänna mål, storstadsläkare möter glesbygd, möten som aktiverat den unga läkarens ångest och privata problematik, tangerat en personlig psykisk sårbarhet. Starka kliniska vinjetter har skildrats, såväl allvarliga, humoristiska som ironiska och stillsamma poetiska betraktelser av klinisk vardag. Känslor av utsatthet, maktlöshet, meningslöshet men också glädje, återvunnen styrka och värdighet har beskrivits.

Vi i juryn har inte haft någon lätt uppgift, men det har varit roligt och stimulerande! I bedömningen har vi - förutom de litterära kvaliteterna - vägt in textens angelägenhetsgrad, hur den beskriver klinisk verklighet, viktiga vårdproblem och belyser människans existentiella villkor.

Vi har beslutat att för texterna och med följande motiveringar dela ut - förutom ett första pris på 8.000:-, ett andra pris på 4.000:- - också två hedersomnämnanden med pris om 1.500:- vardera.

Första pris går till Ann Sellberg för bidraget "Otur":
Upplevelsen av u-landssjukvård är känsligt och samtidigt befriande osentimentalt skildrad. De obstetriska kliniska vinjetterna är skakande. Nuet och det obevekliga så närvarande i språket.
Visst finns kultur- och vårdresursskillnaderna mellan u-land och i-land. Men de kliniska och personlighetsmässiga problemen i sjukvården är universella: överallt finns de, som försöker kämpa, ta ansvar och bry sig, liksom de, som låtsas ta ansvar/ fuskar med sig själva och vårdinsatserna för att de inte orkar vara kliniskt närvarande, inte förmår känna den oundvikliga vanmakten eller har andra agendor, som t ex maktanspråk. Alla dessa afrikanska kollegor kunde lika gärna ha haft svenska namn. I berättelsen skildrar författaren de motstridiga känslor som mötet med de afrikanska kollegorna väcker hos henne och försöker också avläsa vad de tänker och känner, när de går i dialog med henne. Texten har ett språk och ett anslag som berör. Samtidigt lämnas utrymme för läsarens reflektion och känslor - en parallell till berättelsens ärliga samtal läkare emellan över de kulturella gränserna.

Andra pris går till Therese Nilsson för bidraget "Liten och sjuk":
Med ett känslofullt och levande språk gläntar Therese Nilsson på dörren till en sjukhussal och låter läsaren delta i mötet mellan en ung läkare och hennes svårt sjuka patient. Med skärpa och ödmjukhet fångas patientens och läkarens utsatthet, farhågor och tvivel i en situation där händelsernas utgång är oviss och där den centrala frågan är : Hur gör man när ens patient samtidigt är en kollega? Oavsett personalkategori kommer vi i vår yrkesgärning att möta kollegor som patienter och kommer att ställas inför just de frågor som författaren här lyfter fram.

Hedersomnämnande utan inbördes rangordning går till Annika Paldanius för bidraget "Det är lika bra att jag dör/19-rummet" och Annika Hammer för "Rikard":
Annika Paldanius skildrar en ung läkares möte med en obotligt sjuk äldre patient och som berör henne starkt. Vi får följa hennes känslomässiga engagemang och hur det översätts i professionell hållning, både gentemot patienten men också i sidoberättelser i samarbetet med andra kollegor på kliniken. Det är en fint skildrad känslomässigt krävande resa - både professionellt och existentiellt - som berättelsens jag varken kan eller vill värja sig mot, och som leder till insikter om henne själv - som läkare och människa.

Annika Hammers bidrag "Rikard" är en gripande och brutalt ärlig berättelse om att vara anhörig och läkare. Med ett avskalat och skarpt språk beskrivs en omtumlande tid och en komplicerad situation där en nära anhörig svävar mellan liv och död. På ett nyanserat och uppriktigt sätt landar texten i en reflektion över hur vi människor kan finna tröst i våra gemensamma mänskliga livsvillkor, och på så vis undviker skribenten att reducera en oändligt komplex upplevelse till någon förenklad lärdom eller slutsats. Vackert och starkt.

De vinnande bidragen publiceras i föreningens Bulletin 2013:1 samt finns i slutet av året på föreningens hemsida. Vissa bidrag kommer också att publiceras i Svenska Läkarsällskapets tidskrift SLS Aktuellt. Vi kommer också att i samarbete med författarna föreslå texterna för publicering i andra tidningar.

Inbjudan till en litterär halvdags litterär workshop på Läkaresällskapets lokaler början av hösten kring flera texter. Här kommer också några av deltagarna i den allmänna tävlingen att medverka. Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser. Vi aviserar mötet i föreningsutskick i slutet av våren.

Vi har också föreslagit vinnarna att delta i den internationella skrivartävlingen för med stud-AT The Ascona Prize, som har samma upplägg som vår tävling, se www.balintinternational.com . Det ska bli spännande att se hur dessa bidrag står sig i en internationell skrivartävling!

Vi säger GRATTIS till pristagarna och tack alla, för er medverkan i skrivartävlingen!

år 2014 blir det en ny skrivartävlan! Flera av er, kanske alla, är då legitimerade läkare och kan inte vara med i denna tävling. Men misströsta ej! Den allmänna skrivartävlingen välkomnar era framtida bidrag!

Juryn
Henry Jablonski
Oskar Lundgren
Caroline Lördal
Frida von Malmborg
David Svaninger
åsa Wallin