Seminarier och symposier

Kommande seminarier, symposier, workshops och konferenser – se framsidan och senaste SFMP-Bulletins Kalendarium.

Redan avhållna seminarier, symposier, workshops och konferenser – se Verksamhetsberättelser och Bulletiner, där all tidigare aktivitet är redovisad.