Föreningens syfte

SFMP har till ändamål att främja den vetenskapliga utvecklingen av medicinsk psykologi och psykoterapi samt verka för de psykologiska, psykosomatiska och holistiska aspekterna inom alla former av hälso- och sjukvård. Föreningen är öppen för alla intresserade. Den utgörs idag främst av läkare med varierande specialisering och med intresse för området, och till en mindre del av medlemmar med annan grundutbildning: psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, specialiserade sjuksköterskor och sjukgymnaster.
Föreningen värnar särskilt om utvecklingen av dessa områden inom grund-, vidare- och efterutbildning av läkare och ingår i Svenska Läkarsällskapets sektion för Medicinsk Psykologi tillsammans med Psykosomatikföreningen och de två psykoanalytiska yrkesföreningarna.

Studiet av relationen till patienten och förståelsen av patienten, såväl för läkare som för andra yrkesgrupper i vården, i sk Balint-grupper har sedan många år sin nationella förankring inom föreningen.

Föreningens Bulletin för Medicinsk Psykologi utkommer 2 gånger per år.

Vartannat år anordnas en skrivartävlan om det kliniska mötet ur etisk, medicinsk-psykologisk, teoretisk och/eller litterär synvinkel.